Tanulásmódszertan és etika

Az osztályozóvizsga/javítóvizsga/különbözeti vizsga évfolyamonkénti követelményei
HÁZIRENDÜNK-ben olvashatóak.

Tanulásmódszertan:
Megtanulni tanulni – de hogyan?
Tanulási technikák

Etika:
Etika tankönyv – OFI
Etika tankönyv – Sulinet
Etika tankönyvek, leckék

Online tananyagok:
Zanza TV

Sulinet

Órai prezentációk (etika)

A tömörített file-ok kibontásához a “WinRAR” programot ajánljuk.
A kibontáshoz szükséges jelszó a szaktanártól kérheto!