Iskolaegészségügyi ellátás

Köszöntjük Önöket és gyermeküket az Iskola-egészségügyi Szolgálat nevében!

Gyermeke az iskolás évei alatt iskola-egészségügyi ellátásban részesül, mely az iskolaorvos és az iskolavédőnő együttes szolgáltatásából áll.

Iskolaorvos(ok): Dr. Dorka Mária
Iskolavédőnő: Goján Andrea
Iskolai nap(ok): Hétfő és péntek

Elérhetőségek:
Rendelési napokon az iskola telefonszámán: +361 369 4917
E-mail: gojanandrea.vedono@gmail.com
Helyszín és postázási cím: 1047 Budapest, Langlet Valdemár utca 3-5.

Tájékoztató az iskolában történő iskola-egészségügyi ellátásról

Kitöltendő/beküldendő dokumentumok az újonnan beiratkozók részére:
Egészségügyi nyilatkozat
Védőoltások igazolása végett a védőoltási kiskönyv vagy annak névvel ellátott (alap adatok és a védőoltás matricás-dátumos oldalainak) fénymásolata.
Továbbá a gyermek krónikus (testi és/vagy pszichés) betegségéről szóló legutóbbi leletek fénymásolatát is szeretnénk bekérni.

Szűrővizsgálatok:
Páros évfolyamokon kötelező orvosi- és védőnői szűrővizsgálaton fognak részt venni a tanulók. (Részletesebben lásd: Tájékoztató az iskolában történő iskola-egészségügyi ellátásról)

Kérnénk, hogy ha a gyermeke egészségi állapotában az iskolai évek alatt bármikor változás történik, ha műtéten esik át, ha újabb – bármilyen – betegség derül ki nála mielőbb jelezzék számunkra, illetve egyben kérnénk az ehhez kapcsolódó leletek beküldését is.

Beteg gyermeküket, kérjük, a háziorvosához vigyék, mert az iskola-egészségügyi ellátás keretein belül nincs lehetőség gyógyszerfelírásra, hiányzás igazolására, és a beteg gyermek hosszabb távú ellátására. Elsősegélynyújtás tartozik a feladataink körébe.

A kapcsolattartás az alábbi módon történhet: papír alapú, email, IER-KRETA (Iskola Egészségügyi Rendszer).

Együttműködésüket köszönjük: Iskola-egészségügyi Szolgálat
Goján Andrea Iskolavédőnő