Általános gimnáziumi kerettanterv szerinti osztály

Az általános gimnáziumi kerettanterv szerint haladó osztálytípusba az általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik. Az intézmény fejlesztő célú képzési tartalmakkal, problémakezelési módokkal, hatékony tanítási-tanulási módszerekkel készíti fel tanulóit arra, hogy a tudás – az állandó értékek mellett – mindig tartalmaz átalakuló, változó, bővülő elemeket is, így átfogó céljaival összhangban kialakítja a tanulókban az élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való készséget, képességet.
Elmondható, hogy ebbe az osztálytípusba olyan tanulók járnak, akik későbbiekben fő céljukként főiskolai vagy egyetemi tanulmányokat kívánnak folytatni. Középiskolai éveik alatt nem kell tagozatspecifikus ismeretanyagot elsajátítaniuk, így energiáikat fő céljuk elérésére fordíthatják.
Az angol nyelv mellett a választott második nyelvként németet vagy oroszt tudnak tanulni a diákok.
A tanulók a 11. és 12. évfolyamon (a többi osztálytípushoz hasonlóan) emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozásokon orientálódhatnak az általuk választani kívánt szakterület felé.