Informatika és digitális kultúra

Informatika:
Az osztályozóvizsga/javítóvizsga/különbözeti vizsga évfolyamonkénti követelményei
HÁZIRENDÜNK-ben olvashatóak.

Segédlet a vizsgákhoz:
9., 10., 11., 12.

Online tananyagok:
GTportal
Sulinet

Digitális kultúra:
Bemutatókészítés, multimédiás elemek készítése
e-Világ és online kommunikáció
A digitális eszközök használata