Tantestület

Kollégáinkkal az alábbi módokon vehetik fel a kapcsolatot:

Gimnáziumunk központi e-mail címére (titkar@big.edu.hu) küldött levélben
Kréta Elektronikus Napló e-Ügyintézés menüpontján keresztül
Gimnáziumunk központi telefonszámát (+361 369 4917) tárcsázva

 NévTanított tantárgy(ak)Tanított osztály(ok)Munkaközösség-vezetők
Ilauszkyné Varga Enikő
Főigazgató
fejlesztés-
Bécsi Szilvia
Főigazgató-helyettes
közösségi nevelés
6.L
Kállay Katalin Mónika
Főigazgató-helyettes
fizika, közösségi nevelés10.B, 5.L
Liszonyi Gábor
Főigazgató-helyettes
földrajz, közösségi nevelés9.UTE, 10.UTE, 11.UTE
Ambrusné Berencz Zsuzsannabiológia fakultáció, kémia10.Á, 10.B, 10.M, 9.E, 10.E
B. Csák Matild Angélabiológia, biológia fakultáció, természettudomány9.B, 9.E, 10.E
Bartha Gábordigitális kultúra, mozgóképkultúra- és médiaismeret, történelem, közösségi nevelés9.M, 9.UTE, 10.M, 10.UTE, 11.M, 12.Á, 12.B, 12.DN, 12.M, 12.UTE, 9.E, 12.E
Bernát Attilaállampolgári ismeretek, történelem, történelem fakultáció, közösségi nevelés11.B, 11.M, 12.Á, 12.B, 12.M
Dr. Bontáné Gyurmán Saroltanémet nyelv9.DÁ, 9.UTE, 10.Á, 10.B, 10.UTE, 11.B, 11.UTE, 12.B, 12.DN, 12.M, 12.UTE
Bori Mariannamatematika, közösségi nevelés9.DÁ, 9.UTE, 10.Á, 10.M, 12.UTE
Dr. Dorka Máriaiskolaorvos-
Dr. Herczegné Kereszturi Juditiskolapszichológusbig.iskolapszichologus@gmail.com
Gaál Tamaradigitális kultúra9.Á, 9.B, 9.DÁ, 9.UTE, 10.B, 10.DN, 9.E, 10.E, 11.E, 5.L, 6.L, 7.L
Gál Borbálanémet nyelv, vizuális kultúra9.B, 9.DÁ, 9.M, 10.B, 10.M, 10.UTE, 11.DN, 12.Á, 12.B, 12.UTE
Goján Andreaiskolavédőnőgojanandrea.vedono@gmail.com
Horváth Andrea Krisztinaangol nyelv, közösségi nevelés9.DÁ, 11.Á, 11.DN, 8.L
Horváth Ibolyafizika, kémia, közösségi nevelés9.Á, 9.B, 9.DÁ, 9.M, 9.UTE, 10.Á, 10.DN, 10.UTE, 7.L
Horváthné Győri Évaangol nyelv9.UTE, 10.Á, 12.Á
Huszti Lajosmatematika9.M, 10.DN, 12.DN, 11.E, 12.E
Husztiné Varga Kláraangol nyelv, német nyelv, orosz nyelv9.B, 9.UTE, 10.Á, 12.UTE
Kérdő Krisztinaedzéselmélet, sport és szervezetei, sportegészségtan, testnevelés, testnevelés elmélet, testnevelés, testnevelés fakultáció, tömegsport, közösségi nevelés9.M, 10.DN, 10.UTE, 11.B, 12.Á
Kocsisné Jeney Juditmatematika, matematika fakultáció, közösségi nevelés9.Á, 11.M, 11.UTE, 12.BMatematika - fizika - digitális kultúra MK
Kopcsányi Anettnémet nyelv, közösségi nevelés9.Á, 9.DÁ, 9.UTE, 11.B, 11.DN, 11.M, 12.B, 12.DN
Kovács Lászlófizika, matematika9.B, 9.M, 10.B, 10.UTE, 9.E, 10.E,
Liszonyi-Legény Eszterirodalom, magyar nyelvtan, irodalom fakultáció, közösségi nevelés9.B, 10.M, 10.UTE, 11.B, 12.MInnovatív MK
Makai Ádámedzéselmélet, sport és szervezetei, sportegészségtan, sporttörténet, testnevelés, testnevelés elmélet, tömegsport, közösségi nevelés
9.Á, 9.B, 11.Á, 11.UTE, 12.M
Marcali Etelkaangol nyelv9.Á, 9.UTE, 11.DN, 12.UTE
Medve Mónikasport elmélet, sportetika, sportpszichológia, testnevelés, testnevelés fakultáció, tömegsport, közösségi nevelés
9.DÁ, 10.Á, 12.B, 12.UTETestnevelés MK
Mogyoródi Zoltánnéirodalom, magyar nyelvtan, közösségi nevelés9.Á, 10.B, 11.M, 12.B, 10.E, 12.EMagyar - dráma MK
Nagy-Schvarcz Johannafejlesztés, tanulásmódszertan9.B, 9.UTE
Németh Máriairodalom, magyar nyelvtan, közösségi nevelés10.Á, 10.DN, 11.Á, 12.Á, 12.UTE, 9.E
Pásti Ildikó Etelkaangol nyelv, angol nyelv fakultáció, közösségi nevelés11.M, 12.BAngol nyelv MK
Sárközi Krisztinaangol nyelv, közösségi nevelés9.Á, 9.M
Schiller Ágnesbiológia, természettudomány9.Á, 9.DÁ, 9.M, 9.UTE, 10.Á, 10.B, 10.DN, 10.UTE, 5.L, 6.L, 7.L, 8.L
Sütőné Seres Adriennirodalom, magyar nyelvtan, dráma és színház, dráma és színház fakultáció, színháztörténet, közösségi nevelés9.DÁ, 9.M, 10.DN, 11.UTE, 12.DN, 11.E,
Szalanics Zoltánmatematika, matematika fakultáció, közösségi nevelés11.Á, 11.B, 11.DN, 12.Á, 12.M
Szilágyi Annadigitális kultúra, video, informatika fakultáció, közösségi nevelés9.M, 10.Á, 10.M, 11.Á, 11.B, 11.DN, 11.M, 11.UTE, 12.M, 8.L
Szoboszlai Évavizuális kultúra, technika és tervezés, történelem9.Á, 9.DÁ, 9.M, 9.UTE, 10.DN, 10.M, 10.UTE, 11.Á, 11.B, 11.DN, 11.M, 11.UTE, 12.M, 11.E, 12.E, 5.L, 6.L, 7.L, 8.L
Szöllősi Krisztinaangol nyelv, közösségi nevelés9.E, 10.E, 11.E, 12.E, 5.L, 6.L, 7.L, 8.LFelnőttoktatási MK
Sztaskó Richárdirodalom, magyar nyelvtan, dráma és színház, dráma és színház fakultáció, színháztörténet, közösségi nevelés9.DÁ, 9.UTE, 10.DN, 11.DN
Szuhai Attilasporttörténet, testnevelés, testnevelés fakultáció, tömegsport, közösségi nevelés9.UTE, 10.M, 11.DN, 11.M, 11.UTE, 12.DN
Tatorján Dorottyaangol nyelv, angol nyelv fakultáció, közösségi nevelés9.B, 9.DÁ, 11.ÁOsztályfőnöki MK
Timkóné Szatmár Évanémet nyelv, német nyelv fakultáció, közösségi nevelés9.B, 9.M, 10.DN, 11.Á, 11.DN, 12.Á, 12.B, 12.DN, 12.MNémet - orosz MK
Tóth Andreaföldrajz, földrajz fakultáció, természettudomány, közösségi nevelés9.Á, 9.B, 9.DÁ, 9.M, 10.Á, 10.B, 10.DN, 10.M, 9.E, 10.EFöldrajz - biológia - kémia - történelem MK
Tóth Ferencének-zene9.Á, 9.B, 9.DÁ, 9.M, 9.UTE, 10.Á, 10.B, 10.DN, 10.M, 10.UTE
Trojkó Ildikófotó9.M, 10.M, 11.M, 12.MMűvészeti MK
Valló Gáborállampolgári ismeretek, történelem, történelem fakultáció11.Á, 11.DN, 11.UTE, 12.DN, 12.UTE, 11.E, 12.E
Vermesné Horváth Anikóirodalom, magyar nyelvtan, dráma és színház, könyvtár5.L, 6.L, 7.L, 8.E
Vízi Tiborállampolgári ismeretek, etika, hon és népismeret, történelem, közösségi nevelés9.Á, 9.B, 9.DÁ, 9.M, 10.Á, 10.B, 10.M, 10.E, 11.E, 5.L, 6.L, 7.L, 8.E