Fizika

Az osztályozóvizsga/javítóvizsga/különbözeti vizsga évfolyamonkénti követelményei
HÁZIRENDÜNK-ben olvashatóak.

Online tananyagok:
9. évfolyam
10. évfolyam
11. évfolyam
Kísérletek képgyujteménye
Képek – animációk – videók

Tananyagok, kisalkalmazások, filmek