Diákönkormányzat – DÖK

Az iskola tanulóinak érdekképviseletére gimnáziumunkban Diákönkormányzat működik.
Munkáját a tanulók által felkért nagykorú személyek (pedagógusok) segítik. Szervezeti és Működési Szabályzatát a választó tanulóközösség fogadta el, és a nevelőtestület hagyta jóvá. A Diákönkormányzat Működési Szabályzata nem ellentétes az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatával és a Házirenddel.

A Diáktanács tagjai:

 • a diákelnök
 • a vezetőség
 • az osztályképviselők

A Diákönkormányzat működését támogató pedagógus: Sárközi Krisztina

A Diákönkormányzat célja:

 • Olyan állapotot teremteni és fenntartani az iskolában, melyben a diákok jogai és közös érdekei maradéktalanul érvényesülnek.
 • Tájékoztatni a diákokat az őket érinto információkról.
 • Jog- és érdekérvényesítési feladatok:
  • diákok jogainak, érdekeinek képviselete,
  • a diákság tájékoztatása döntési, egyetértési, véleményezési jogaikról,
  • diákok problémáinak összegyűjtése, ismertetése a tantestülettel és az iskola vezetésével.
 • Program- és rendezvényszervezési feladatok:
  • programszervezési feladatok felvállalása,
  • az iskolai diáknap előkészítése, lebonyolítása,
  • közösségszervezés.

Feladatai:

 • az iskola diákjainak érdekképviselete
 • az iskolai rendezvények szervezése, (gólyatábor, gólyanap, Bródy-nap, egyéb rendezvények)
 • a tanárok és diákok közötti kapcsolattartás

A Diákönkormányzat lehetoségei:

A Diákönkormányzatnak hatékony működés esetén lehetősége nyílik az iskola arculatának formálására, a diákközpontú intézményi hagyomány erősítésére. A tanulók a Diákönkormányzatban való aktív részvétellel tanulhatják meg a közéleti szereplés alapnormáit, és ezáltal is erősödik bennük a társadalomért felelős emberkép.