A jelentkezés felvételei gimnáziumunk nappali tagozatára

 • központi írásbeli eredményének (matematika, magyar) benyújtása,
 • szóbeli vizsgán való megjelenés,
 • sportolók esetén érvényes versenyengedély, sportorvosi igazolás, sportolói adatlap

A felvételi eljárás során alkalmazott pontszámítás

Általános iskolából hozott pontszámok:

Hozott pontok számítása (valamennyi osztálytípusnál)
Tantárgy 5. osztály évvége 6. osztály évvége 7. osztály évvége 8. osztály félév
Magyar irodalom X X X X
Magyar nyelvtan X X X X
Matematika X X X X
Történelem X X X X
Idegen nyelv X X X X
Földrajz X X
Fizika X X
Kémia X X
Biológia X X

A hozott pontok maximuma 140.
Ez úgy számítható ki, hogy az x-ek helyére beírható tantárgyi érdemjegyek számát össze kell adni. Az arányosítás érdekében a 140 pontot elosztjuk 2.8 tizeddel, így a hozott pontok elérhető összege maximum
50 pont.

Központi írásbeli pontszámok:

A központi írásbeli vizsga minden tanév januárjának második felében zajlik a tanuló lakhelyéhez közeli, vagy a maga által választott középfokú oktatási intézményben.

a. Az írásbeli felvételin szerzett pontok számítása (sportolói, német nyelvet emelt szinten tanuló és általános gimnáziumi osztályok esetében):
A két tárgyból összesen maximum 100 pont érheto el az alábbi számítás szerint: 50 pont matematika valamint 50 pont magyar nyelv és irodalom.

b. Az írásbeli felvételin szerzett pontok számítása (dráma- és média osztályok esetében):
A két tantárgyból összesen maximum 100 pont érhető el az alábbi számítás szerint: az 50 pontra számított matematika eredménye szorozva 0.8-cal valamint 50 pont magyar nyelv és irodalom szorozva 1.2-vel.

Szóbeli pontszámok:

A szóbeli felvételire minden tanévben a február közepétől március közepéig tartó időszakban kerül sor az Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskolában.
A szóbeli vizsga beosztásáról írásban nem küldünk tájékoztatást, a vizsgáztatás menete a gimnázium honlapján tekinthető meg.

Minden, szóbeli vizsgára behívott tanulónak magával kell hoznia a magyar- és matematika füzetét, illetve E-napló kivonatát!

a. Sportolói osztályok szóbeli vizsgája:

 • elbeszélgetés (20 pont)
 • idegen nyelvi teszt (10 pont)
 • sporttevékenység/sporteredmények (20 pont)

b. A média és a dráma osztályok szóbeli vizsgája:

 • elbeszélgetés, portfólió bemutatása/drámajáték (40 pont)
 • idegen nyelvi teszt (10 pont)

c. Általános gimnáziumi kerettanterv szerinti osztály szóbeli vizsgája:

 • elbeszélgetés (40 pont)
 • idegen nyelvi teszt (10 pont)

Fentiekből adódóan a felvételi eljárás során elérhető maximális pontszám: 200 pont

Az SNI/BTM tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban

Sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében (a továbbiakban: SNI/BTMN tanuló) – a vizsgaszervezés érdekében – szükséges a megfelelo szakértői vélemény, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelem csatolása a jelentkezési laphoz.

A kérelmet a vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja. A szülő az igazgatói határozat tartalmáról a gimnázium titkárságán kérhet tájékoztatást. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat, tehát az írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatója az írásbeli vizsgára vonatkozóan NEM hozhat olyan határozatot, amelyben a vizsgázót felmenti a magyar nyelv vagy a matematika feladatlap megírása alól.

Az SNI/BTMN tanuló a központi írásbeli vizsga során a szakértőoi véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:

 • időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben megnövelheto),
 • segédeszköz használata (a megfelelő szakértői vélemény alapján az igazgató döntésében rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott eszközök biztosításáról),
 • az értékeléskor az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés (a megfelelo szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be).