Média osztály

Technikai médiumokkal mindnyájan találkozunk, de kevés segítséget kapunk az értő befogadáshoz, még kevesebbet az alkotó felhasználáshoz. Okos eszközeinket mindennap használjuk, okos alkalmazásaink szinte már helyettünk gondolkodnak. Gimnáziumunk média képzésének kulcsa, hogy technikai médiumokat használva problémamegoldó, kreatív gondolkodást fejlesztünk.
A média osztályban tanulók számára élményközpontú fotó és videó órákat tartunk.
Kilencedik évfolyamon mindnyájan megismerkednek a fényképezés és videókészítés alapjaival, érdekes technikai megoldásokkal, a fotográfia és film műfajaival, a képi közlés színes világával.
Tizedik évfolyamtól kezdve már választott tantárgyként, a fotóval vagy a videóval foglalkozhatnak tanulóink.
A fotómuhely és a stúdió lehetőséget biztosít tanórán kívüli alkotómunkára is, rendezvényeket dokumentáló felvételek készítésére, rádió- és tv-műsor készítésre, különbözo szerkesztő- és vágóprogramok kipróbálására.
Médiás tanulóink bátran választhatják az érettségin a mozgóképkultúra és médiaismeret, vagy a vizuális kultúra tantárgyakat, hiszen a mozgóképi szövegek értelmezése, a kreatív projektfeladatok megoldása, egyéni művekbol összeállított vizuális kultúra vagy fotó portfólió készítése mind-mind megvalósulhat szaktanár és diák együttmuködésével a gimnázium négy éve alatt.

Az M.S. Mester Alapítvány – amely szüloi hozzájárulásokból és az SZJA 1%-os felajánlásokból gazdálkodik – vállalja, hogy a média és dráma szaktanárok együttmuködésével kulturális eseményeket, fesztiválokat szervez, támogatja a diákokat mindenkori alkotómunkájában és egyéni pályázataiban, ugyanakkor a technikai eszközpark fejlesztéséhez is hozzájárul.