Dráma

Az osztályozóvizsga/javítóvizsga/különbözeti vizsga évfolyamonkénti követelményei
HÁZIRENDÜNK-ben olvashatóak.

Segédletek a beszédtechnika tantárgyhoz
nyelvtörok, szakirodalom, hasznos linkektanulásmódszertan