Testnevelés és sport

Az osztályozóvizsga/javítóvizsga/különbözeti vizsga évfolyamonkénti követelményei
HÁZIRENDÜNK-ben olvashatóak.

Sportetika ITT
Sportpszichológia ITT
Sport és szervezetei ITT
Testnevelés elmélet ITT
Sporttörténet ITT
Sporttörténet – alapfogalmak ITT
Sportegészségtan ITT
Életvitel ITT
Sportági ismeretek ITT
Edzéselmélet ITT

A TESTNEVELÉS GYAKORLATI osztályozóvizsga/javítóvizsga/különbözeti vizsga évfolyamonkénti követelményei
HÁZIRENDÜNK-ben olvashatóak.