Belső vizsga

(Kivonat a Házirendbol és a Pedagógiai programból)

Iskolánkban minden évfolyamon belső vizsgákat szervezünk, amelyeknek letétele szükséges az adott évfolyam sikeres zárásához. A belső vizsgák eredményét a bizonyítványba, az e-naplóba és a törzslapba is bejegyezzük.

A belső vizsga célja

  • a tanulási folyamat hatékonyságának fejlesztése
  • a rendszerezési képesség fejlesztése
  • a vizsgára tanulás technikájának megismerése
  • a vizsgahelyzet megismerése
  • a szóbeli kifejezésmód fejlesztése
  • felkészülés az érettségire

A vizsgán szerzett jegyet négyszeres szorzóval kell beírni az elektronikus naplóba, de az itt kapott érdemjegy indokolt esetben egy jeggyel módosíthatja az év végi osztályzatot a szaktanár elbírálása alapján.

Nappali tagozat belso vizsgák formái évfolyamonként:

Évf. Belső vizsgák
9. írásbeli: angol nyelv, német nyelv

szóbeli: angol nyelv, német nyelv

gyakorlati: 

 

Évf. Belső vizsgák
10. írásbeli: történelem, német nyelv, matematika

szóbeli: történelem, irodalom (kisérettségi), német nyelv (német tagozaton)

gyakorlati:

 

Évf. Belső vizsgák
11. írásbeli: mozgóképkultúra és médiaismeret (média tagozat), angol nyelv, német nyelv, orosz nyelv

szóbeli: fotó és videó*(média tagozat), angol nyelv, német nyelv, orosz nyelv

gyakorlati: fotó és videó (média tagozat)

 

Évf. Belső vizsgák
12. írásbeli: matematika, angol nyelv, német nyelv (próbaérettségi)

szóbeli: angol nyelv, német nyelv

gyakorlati:

 

11. évfolyam média tagozat: Mozgóképkultúra és médiaismeret – média vizsga*

A média komplex vizsga gyakorlati írásbeli és szóbeli részből áll.

A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy írásbeli modulja két részbol – egy határidőre beadott esszéből és egy, a korábbi tanévek középfokú érettségi tesztjei alapján készült mozgóképi szövegértés feladatokból – áll (az előre meghatározott osztályozó vizsganapon). Az előre megadott témakörbol készített esszé megírására 3 hónap felkészülési időt kapnak, ahogy a videó vagy fotó (attól függően, hogy adott tanuló hivatalosan melyik szakórára jár) tantárgyból készített projektfeladatra is.

Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyból nincs gyakorlati és szóbeli vizsgarész, mert a média tagozatos tanulók videó vagy fotó tantárgyakból vizsgáznak gyakorlatban, szóbeli védéssel kísérve.

Gyakorlati rész videó tantárgyból: rövid mozgóképi szöveg, néhány perces videó projekt elkészítése előzetesen megadott témákból választva.

Gyakorlati vizsga fotó tantárgyból: 9-12 képből álló fotósorozat arckép-önarckép projekttémából. Mindkét projekthez csatolni kell – egy, a tervezői és gyűjtőmunkát, illetve az elkészítés tapasztalatait, reflexióit dokumentáló – írásbeli munkanaplót is.

Szóbeli vizsgarész: a projektmunkák szóbeli védését jelenti, a vizsganapon a tanulók bemutatják gyakorlati műveiket, levetítik kisfilmjeiket vagy időrendi sorrendbe állított fotósorozataikat. A tanulók előzetesen készített prezentációt is bemutatnak, amely tartalmazza a projektmunka megvalósításának lépéseit az ötlettől a befejezésig, az önreflektív értékelésben a gyakorlatot az elméletben tanultakkal összefüggésbe hozva.

További információk az Intézmény vizsgarendszeréről a Pedagógiai programban olvashatóak.