Tájékoztató az érettségi vizsgáról

Jelentkezés

Határidő: február 15.

Érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek a helyi tantervben meghatározott követelményeit az érettségi vizsgára jelentkező teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja.
Az érettségi vizsgára csak az a tanuló jelentkezhet, aki teljesítette az 50 óra közösségi szolgálatot, és ezt a munkanaplóval jogszerűen igazolni is tudja.
Az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történhet.
A jelentkezési lapot a vizsgabizottságot muködtető intézmény igazgatójához kell benyújtani az osztályok érettségi jegyzőin keresztül.
Az érettségi vizsgára jelentkező szabadon választhatja meg a vizsga szintjét (közép vagy emelt szint).

Vizsgatárgyak

Öt kötelezo vizsgatárgy:

 • magyar nyelv és irodalom
 • matematika
 • történelem
 • élő idegen nyelv
 • szabadon választott tárgy

A tanuló ezen felül is választhat még vizsgatárgyat, amennyiben ez a felvételi jelentkezéséhez szükséges!

Jelentkezés rendje

A diákok az érettségi jegyzők által az osztályfonökökön keresztül megkapják a jelentkezési lapokat.

A diákok feladatai:

 • ellenőrzik személyes adataikat
 • megnevezik azon tárgyakat, amelyekből vizsgát szeretnének tenni
 • megjelölik a vizsga szintjét
 • megjelölik, ha mentességgel, kedvezménnyel kívánnak élni
 • feltüntetik, ha rendelkeznek már korábbi érettségi eredménnyel
 • aláírják, kiskorú tanulónál szülő is aláírja a jelentkezési lapot

Csatolandó dokumentumok

 • Törzslapkivonat
  Akik már rendelkeznek korábban letett érettségi vizsgával/ előrehozott érettségivel
 • Munkanapló
  Az 50 óra közösségi szolgálat teljesítéséről
 • Szakvélemény
  Aki a Nevelési Tanácsadó, vagy Szakértői Bizottság által kiállított szakvéleménnyel rendelkezik és a szakvéleményben foglalt kedvezményekkel és mentességekkel élni kíván az érettségin is, annak  külön KÉRELMET kell beadnia az intézményvezetőnek címezve.

A gimnázium feladatai

 • A kitöltött jelentkezési lapokat elektronikusan rögzíti
 • Az intézményvezető ellenőrzi a jelentkezés jogosságát
 • A kinyomtatott jelentkezési lapot a diákok visszakapják aláírásra
 • Az intézményvezető visszaigazolást ad a jelentkezés elfogadásáról

A BENYÚJTOTT JELENTKEZÉS FEBRUÁR 15-E UTÁN MÁR NEM MÓDOSÍTHATÓ!

Vizsgakövetelmények, időpontok, további információk:
https://www.oktatas.hu