Erasmus+

A XXI. században nemcsak a digitális technológia használatának és a fenntarthatósági projekteknek, hanem a nemzetköziesítésnek is kiemelt fontossága van.
Ebben a tanévben már mind a hármat tudjuk biztosítani diákjaink számára a sikeres KA122-es Erasmus+ pályázatunknak köszönhetően. Idén a 11. média osztály Szlovéniában tölthet két hetet, ahol a fenntarthatóság, a művészet és a digitális technológiák bevonásával közös projektet valósítanak meg hasonló korosztályú fiatalokkal.
A szlovéniai partnerintézményben, a Ljubljanai Művészeti Gimnáziumban (https://www.svsgugl.si) eltöltött két hét alatt a résztvevő diákok fejleszthetik az idegennyelvű kompetenciájukat, szélesíteni tudják tanulási technikáik körét, és rutint szerezhetnek a nemzetközi kapcsolatépítésben is.
A projekt során a nyelvtanulás fejlesztése, a művészi kreativitás, az IKT-kompetenciák fejlesztése, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális érzékenység támogatása is megvalósul majd.
A program lebonyolításának nagyobb állomásait rendszeresen publikáljuk, illetve a hazaérkezést követően részletes beszámolóra kerül sor. A disszemináció nyomon követhető lesz majd online felületeinken is.

Visszaszámlálás indul…hamarosan újra jelentkezünk!

Erasmus+ előkészítő látogatás

A napokban megtörtént az Erasmus+ kiutazással kapcsolatos előlátogatás a Ljubljanai Művészeti Gimnáziumba. Iskolánk igazgatónője, Ilauszkyné Varga Enikő, valamint a 11.M osztály osztályfőnöke, Pásti Ildikó tanárnő, illetve Bernát Attila tanár úr ellátogatott a szlovén fővárosba.
A bródys delegáció megtekintette a szállást és a befogadó gimnáziumot is. Intézményvezetőnk és kollégái szívélyes fogadtatásban részesültek egy magas színvonalú, kiemelt technikai felszereltségű gimnázium képviselői körében. Az élménydús előlátogatás elmélyítette az eddig online megalapozott nemzetközi kapcsolatokat, és lehetőséget biztosított az októberben megvalósítandó közös projekt részletesebb átbeszélésére is.
Már most egyértelműen látszik: a bródys diákok kiemelt színvonalú munkakörnyezetben tapasztalhatják majd meg a média és művészeti képzés lehetőségeit.

2023. augusztus 30.

Kiutazás Ljubljanába

2023. szeptember 30-án a 11.M osztály oszályfőnökükkel, Pásti Ildikó tanárnővel, és történelem tanárukkal, Bertnát Attila tanár úrral, megkezdték erasmusos útjukat a szlovén fővárosba.
Már az utazás alatt belevetették magukat a munkába. A munkacsoportok elkezdték projektjeiket, izgalmasan telt az utazás. A kiutazás fókusztémája a médiakommunikációs eszközök szerepe a fenntarthatóságra nevelésben (The role of media communication tools in education for sustainability).
Az Erasmus+ programban a résztvevők támogatást kaphatnak fejlesztési céljaik eléréséhez, ideértve az innovatív oktatási módszerek megvalósítását és a digitális eszközök alkalmazását is. A technológia beépítésével a tanulási folyamatban a tanulók rengeteg információhoz és forráshoz férhetnek hozzá, amelyek segíthetnek az összetett kérdések mélyebb megértésében. Ezenkívül a digitális eszközök felhasználhatók a fenntarthatóság és a környezettudatosság előmozdítására, ami a mai világban egyre fontosabbá válik. A média és kommunikációs eszközök használatával a középiskolás diákok elkötelezettebb és tájékozottabb és környezettudatosabb állampolgárokká válhatnak, akik jobban fel vannak készülve a jövő kihívásainak kezelésére.

2023. szeptember 30.

Az első napok

Ljubljanában a vasárnapi városnézés után, hétfőn, az iskolában szívélyes fogadtatásban részesültek. A szlovén gyerekek és tanárok nyitottan és kedvesen fogadták a csapatunkat. A 11. osztályosok részt vettek tánc, dráma, média és idegennyelv-órákon is.

Az Erasmus+ programokkal való külföldi tanulás egyedülálló lehetőséget kínál a középiskolás diákok számára kommunikációs és interkulturális készségeik, valamint idegennyelv-tudásuk fejlesztésére. A tanulók mobilitása az Erasmus+ program egyik kulcstevékenysége, amely lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy elmerüljenek egy új kultúrában, és értékes élettapasztalatokat szerezzenek. A külföldi tanulmányok során a tanulók kiszélesíthetik látókörüket, és mélyebben megérthetik a globális problémákat. Ezenkívül kapcsolatokat alakíthatnak ki különböző hátterű emberekkel, ami segíthet nekik egy befogadóbb és nyitottabb világnézet kialakításában. Ezek a tapasztalatok felbecsülhetetlen értékűek lehetnek a személyes növekedés és fejlődés, valamint a tanulmányi és szakmai siker szempontjából.

2023. október 3.

Látogatás a Radio Ekspres stúdiójában

Nemzetközi rádiós élményben volt része Ljubljanában a kiutazott 11. média osztályos tanulóknak:
Erasmusos csapatunk a szlovén Radio Ekspres (https://www.radioekspres.si/) stúdiójában járt szakmai látogatáson. Örömmel fogadták őket, lelkes programkoordinátoruk be is vezette őket a stúdiós élet rejtelmeibe. A tanulók megnézhették a műsorvezetői stúdiót, de a háttérapparátussal is megismerkedhettek: megnézhették a keverőpultot és vágóprogramokat is. A legnagyobb élmény az volt, mikor ki is próbálhatták magukat műsorvezetőként és szerkesztőként.
Lehet, hogy az újgenerációs “Balázsék” csapata is megalakul hamarosan…:)

2023. október 6.

A Slovenske Novice napilap nyomdájában

Erasmusos csapatunk a Slovenske Novice (https://www.slovenskenovice.si) napilap nyomdájában járt a napokban. A szakmai kirándulás azért is volt különleges, mert az online sajtó mellett egyre inkább kiszorul a piacról a fizikai megjelenésű lapok kategóriája, ezért számít kuriózumnak, hogy ez az osztály betekintést nyerhet egy ilyen archaikus munkafolyamatba.

2023. október 12.

A Szlovén Állami Televízió épületében

A 11.M osztály külföldi médiakörútjaa szlovén állami televízió épületének látogatásával zárult (https://www.rtvslo.si).
A tanulók megnéztek két nagyobb stúdióhelyiséget, melyet különböző vetélkedőkhöz és showműsorokhoz használnak, valamint egy zöldszobát (egy kisebb stúdióhelységet greenboxszal), ahol a hírműsorok és az időjárás-jelentések készülnek. Az erasmusos fiatalok betekintést nyerhettek a különlegesebb operatőri feladatok rejtelmeibe, végül a jelmeztár és a sminkszoba is bemutatásra került a délutáni programban.
Igazán élmenydús látogatás volt!

2023. október 13.

Projektbeszámoló a Bródyban

A 11. média osztály csoportjai a napokban prezentálták projektjeiket. Először a pedagógusok nézhették meg a tanulók beszámolóját, majd pedig a szülők kaphattak betekintést a Ljubljanában töltött 2 hét alatt létrehozott munkákba.
Az osztály tagjai színvonalas filmeket és fotódokumentációt készítettek a “médiakommunikációs eszközök szerepe a fenntarthatóságra nevelésben” témában az Erasmus + projekt keretein belül. A bemutatót Pásti Ildikó tanárnő kezdte, aki osztályfőnökként a pályázatírásban és a kiutazásban is részt vett. Ő irányította a gyerekek projektmunkáinak megvalósítását, és koordinálta az iskolai és a szabadidő programokat is. Prezentációjában összefoglalta a projekt 3 fő célját, ezeknek előkészítését és méréseit:
1. Szakmai angol fejlesztése
2. Új tanítási és tanulási módszerek elsajátítása nemzetközi szemléletmóddal
3. Nemzetközi kapcsolatok bővítése
A tanárnő elmesélte röviden a kétheti programot és a csoportmunkák tevékenységi köreit is. Részletesebben kitért a befogadóiskolára és a szakmai programokra is. Majd ezután átadta a szót az egyes csoportok képviselőinek, akik prezentálták projektjeiket.
Az öt csoportból négy a fenntarthatóság és a környezettudatosság témakörét járta körbe, beleszőve a médiakommunikációs eszközök jelentőségét és használatát. Mindegyik csapat bemutatott egy általuk készített kisfilmet és hozzá tartozó fotógallériát. Az 5. csoport egy olyan kisfilmet készített, melynek témája a médiakommunikációs eszközök használatának változása volt az utóbbi néhány évben. Ez a kisfilm interjúkból állt, melyet a Ljubljanai Művészeti Iskola diákjai adtak angol nyelven.
Mindegyik projektmunka színvonalas volt. Látszott, hogy a tanulók szívesen dolgoztak ebben a témában, örömmel működtek együtt a ljubljanai iskola diákjaival. A kooperatív munkák mégjobban megerősítették az osztályközösséget, fejlesztették a tanulók szakmai angol nyelvhasználatát, és elősegítették, hogy nemzetközi kapcsolataik bővüljenek, magabiztosabban nyilvánuljanak meg számukra szokatlan nyelvi környezetben is.
Jó volt látni a szülők arcán a büszkeséget, melyet gyermekeik munkái kapcsán éreztek.
Minden résztvevő számára életre szóló élményt jelentett a 2023-as Erasmus+ program.

2023. október 25.

Az Újpesti Bródy Imre Gimnázium diákjai számára az Erasmus+ projekt egy életre szóló élményt biztosított. Nemcsak szakmai tudásukat fejlesztették a tanulók, hanem új barátokat és nemzetközi kapcsolatokat is építettek. Az ilyen nemzetközi projektek hozzájárulnak a diákok széleslátókörűvé válásához és az interkulturális kommunikáció készségeik fejlesztéséhez.
A szlovén fővárosban megvalósított Erasmus+ projekt fő témája a Médiakommunikációs eszközök használata a fenntarthatóságra nevelésben volt. A diákokat öt csoportra osztották, és mindegyik csoport egy-egy projektmunkán dolgozott. A diákok magas színvonalú munkát végeztek, készítettek kisfilmeket és fotókat is, amelyek a fenntarthatóság és a modern technikai megoldások kapcsolatáról szóltak. Egyik izgalmas munka a kiskfilmek készítése volt, amelyekben a diákok különböző karaktereket alakítottak, és egy kis történet keretén belül mutatták be a fenntarthatóság fontosságát. Emellett interjúkat is készítettek a szlovén diákokkal, amelyekben a digitalizációval kapcsolatos gondolataikat fejtették ki. Az Erasmus+ projekt részeként médiakommunikációs eszközöket alkalmaztak, és számos kreatív és innovatív produktum is született.

A diákok által elkészített munkák megtekinthetők a következő linken.
https://big-erasmus-23.blog.hu

Az Erasmus+ projekt nemcsak tartalommal és élményekkel, hanem fejlődéssel is járt. A diákok angol nyelvi kompetenciái jelentősen fejlődtek, hiszen a mindennapi kommunikáció során gyakorolták a nyelvet. Emellett olyan készségek is fejlődtek, mint a nemzetközi kapcsolatépítés, az önállóság és a változatos pedagógiai módszerek alkalmazása. Bátorítjuk a Bródyba járó diákokat, hogy továbbra is vegyenek részt ilyen projektben, hiszen ezek az élmények hatalmas tapasztalattal és jelentős előnyökkel járnak a további személyes és szakmai fejlődésük szempontjából.