Dráma osztályrész

Az Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskola dráma osztályrészébe azokat a diákokat várjuk, akik nyitottak a drámajáték, a színház, az önkifejezés és a személyiségfejlesztés iránt.
Felvételt nyert tanulóink a gimnáziumi tanórák mellett drámajáték, színpadi mozgás, beszédtechnika, színháztörténet órákon vesznek majd részt. A tagozat célja, hogy a drámapedagógia módszere által megvalósulhasson az élményközpontú tanítás és tanulás.
Fontosnak tartjuk, hogy fejlődjön a diákok alkotó-­ és befogadókészsége, valamint a művészeti és esztétikai értékek iránti fogékonysága.
A dráma osztályrész a német nyelvet emelt szinten tanuló osztályrésszel, illetve az általános gimnáziumi osztályrésszel együtt alkot egy osztályt.

Arany János – Tetemre hívás
Előadja: Kolozsi Dorka

Petőfi Sándor – Az őrült
Előadja: Kovács Petra

Az M.S. Mester Alapítvány – amely szüloi hozzájárulásokból és az SZJA 1%-os felajánlásokból gazdálkodik – vállalja, hogy a média és dráma szaktanárok együttmuködésével kulturális eseményeket, fesztiválokat szervez, támogatja a diákokat mindenkori alkotómunkájában és egyéni pályázataiban, ugyanakkor a technikai eszközpark fejlesztéséhez is hozzájárul.